Skadeanmälan

Vagnskadegaranti

Om din Lexus registrerades för mindre än tre år sedan har den vagnskadegaranti. Vagnskadegarantin gäller för skador på din egen bil vid en trafikolycka, eller annan så kallad yttre olyckshändelse.

Anmäl vagnskada

Skadeanmälan övriga skador

Skadeanmälan hos Länsförsäkringar

Lexus CT

Komplettera din skadeanmälan

Har du redan gjort en skadeanmälan och fått ett skadenummer från Länsförsäkringar kan du komplettera ditt ärende med bilder och eventuella andra bilagor. 

Komplettera anmäld skada

Stenskott eller trasig ruta

Om du behöver laga eller byta en glasruta kan du vända dig direkt till en Lexusverkstad utan att göra en anmälan först.

Hitta närmaste Lexusverkstad

Viktiga telefonnummer

Skadeanmälan: 0771-55 11 10
Från utlandet: +46 771-55 11 10 
Vägassistans för dig som har Lexus Euro Assistance 24 : 0771 24 80 00
Från utlandet: +46 771-24 80 00